Θέσεις προς την ΠΕΚΑΠ για την εκπαίδευση – Οκτώβρης 2013

Στο παρακάτω κείμενο μπορείτε να διαβάσετε τις θέσεις που έστειλε ο Σύλλογος στην ΠΕΚΑΠ σχετικά με την Πληροφορική παιδεία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το κείμενο στάλθηκε στα πλαίσια της κίνησης της ΠΕΚΑΠ να καταθέσει αντίστοιχο υπόμνημα στο Υπουργείο Παιδείας.