Σχεδιασμός Διανυσματικών Γραφικών με το Inkscape

Στo Inkscape, αλλά και γενικότερα στον σχεδιασμό διανυσματικών γραφικών, οι μαθητές καλούνται να κατασκευάσουν σχήματα που δημιουργούνται από απλούστερα σχήματα και πράξεις μεταξύ μονοπατιών. Υπό αυτό το πρίσμα, αποτελεί ένα ενδιαφέρον παράδειγμα εφαρμογής που απελευθερώνει τη δημιουργικότητα αλλά ταυτόχρονα καλλιεργεί και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων.

 

Για τη διδασκαλία του Inkscape σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατασκευάστηκε ένα εισαγωγικό φύλλο εργασίας (που δρα περισσότερο ως εγχειρίδιο αναφοράς) και μια σειρά από δραστηριότητες κλιμακούμενης πολυπλοκότητας.

Οι οδηγίες των δραστηριοτήτων είναι περιληπτικές και περιγράφουν τη γενική διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι μαθητές για να ολοκληρώσουν την κάθε δραστηριότητα. Λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση του προγράμματος δεν δίνονται και οι μαθητές θα πρέπει να διερευνήσουν το περιβάλλον της εφαρμογής ή να ανατρέξουν στο εισαγωγικό φύλλο εργασίας.