Επεξεργασία φωτογραφίας με το Gimp

 Το υλικό δημιουργήθηκε με σκοπό να εισάγει μαθητές Λυκείου στο περιβάλλον επεξεργασίας εικόνας του Gimp. Το Gimp αποτελεί ένα αναγνωρισμένο, ισχυρό, ελεύθερο δωρεάν λογισμικό με πλούσιες δυνατότητες.


Τα φύλλα εργασίας στοχεύουν  στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας εικόνας κάνοντας χρήση των εργαλείων χρωματισμού, επιλογής , στρώσεων και μονοπατιών του λογισμικού: