Κατασκευή Ιστοσελίδων με το WordPress

Το υλικό δημιουργήθηκε με σκοπό να διδάξει σε μαθητές γυμνασίου, μέσα σε 8 ώρες, πως να δημιουργήσουν έναν ιστότοπο χρησιμοποιώντας το wordpress. Αποτελείται από μια εισαγωγική ενότητα και επτά δραστηριότητες. Η εισαγωγική ενότητα έχει σκοπό να εξηγήσει τι είναι ένας δικτυακός τόπος και τι τον κάνει λειτουργικό και ευπαρουσίαστο. Δίνει επίσης ένα άτυπο περίγραμμα μεθοδολογίας ανάλυσης. Οι δραστηριότητες που ακολουθούν στην ουσία καθοδηγούν τους μαθητές να κατασκευάσουν έναν ιστότοπο σε απλά βήματα.

 

Δεδομένων των χρονικών περιορισμών και των δυσκολιών που θα αντιμετώπιζαν οι μαθητές σε ένα τέτοιο εγχείρημα:
  • Το κείμενο κρατήθηκε όσο γινόταν συνοπτκό
  • Δόθηκαν στιγμιότυπα οθόνης με σημειώσεις για τις βασικές λειτουργίες
  • Παραλείφθηκαν κάποιες λειτουργίες που θα μπορούσαν να μπερδέψουν τις μαθητές