Διαθέσιμο το μάθημα “ΕΠΑΛ: Προγραμματισμός Υπολογιστών Python 2019-2020”

Το μάθημα “Προγραμματισμός Υπολογιστών Python 2019-2020” είναι πλέον ελεύθερα διαθέσιμο στην Πλατφόρμα εκπαίδευσης του ΣΕΠ Χίου

Το μάθημα αυτό δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους μαθητές της τρίτης τάξης  των ειδικοτήτων πληροφορικής του 1ου ΕΠΑΛ Χίου στην προετοιμασία τους για το μάθημα Προγραμματισμός Υπολογιστών. Βασίζεται στα βιβλία “Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών” και “Προγραμματισμός Υπολογιστών” Έκδοση 2η 2017 των Αράπογλου Α., Βραχνός Ε., Κανίδης Ε., Λέκκα Δ., Μακρυγιάννης Π., Μπελεσιώτης Β., Παπαδάκης Σπ., Τζήμας Δ.

Τα  κεφάλαια του βιβλίου θα είναι διαθέσιμα σταδιακά με την εξής σειρά:

  • Κεφάλαια 3,4 Βασικά στοιχεία της γλώσσας,  αλγοριθμικές δομές. Επανάληψη της ύλης της Β τάξης.
  • Κεφάλαια 8,7 Επανάληψη και επέκταση των δομών δεδομένων και των  συναρτήσεων.
  • Κεφάλαια 5,6 Αλγόριθμοι αναζήτησης και ταξινόμησης καθώς και παράλληλες λίστες. Διαχείριση αρχείων.
  • Κεφάλαιο 11  Εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό.
  • Ασκήσεις επανάληψης  και θέματα Πανελληνίων

Στο μάθημα περιλαμβάνει παρουσιάσεις,  φυλλάδια ασκήσεων με τις λύσεις τους, γλωσσάρια των ορισμών κάθε κεφαλαίου, βιντεομαθήματα διαθέσιμα στο Dimopoulos Informatics Tutorials  και 600+ online ασκήσεις , διαφόρων τύπων με ανατροφοδότηση και σχόλια, που καλύπτουν το σύνολο της εξεταζόμενης ύλης.

Οι εγγραφές είναι ανοιχτές και το μάθημα παρέχεται ελεύθερα και δωρεάν από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου για όσο καιρό τουλάχιστον αντέχει ο server που το φιλοξενεί. 🙂

Καλό διάβασμα!