Διαθέσιμα τα μαθήματα “ΕΠΑΛ: Προγραμματισμός Υπολογιστών Python 2020-2021”

Τα μαθήματα Προγραμματισμός Υπολογιστών Python 2020-2021″ και Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών” είναι πλέον ελεύθερα διαθέσιμα στην Πλατφόρμα εκπαίδευσης του ΣΕΠ Χίου

Το μαθήματα δημιουργήθηκαν για να βοηθήσουν τους μαθητές των ειδικοτήτων πληροφορικής του 1ου ΕΠΑΛ Χίου στην προετοιμασία τους για το πανελλήνια εξεταζόμενο μάθημα Προγραμματισμός Υπολογιστών. Βασίζεται στα βιβλία “Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών” και “Προγραμματισμός Υπολογιστών” Έκδοση 2η 2017 των Αράπογλου Α., Βραχνός Ε., Κανίδης Ε., Λέκκα Δ., Μακρυγιάννης Π., Μπελεσιώτης Β., Παπαδάκης Σπ., Τζήμας Δ.

Περιλαμβάνονται τα κεφάλαια:

 • Κεφάλαια 3,4 Βασικά στοιχεία της γλώσσας,  αλγοριθμικές δομές.Επανάληψη της ύλης της Β τάξης.
 • Κεφάλαια 5  Αλγόριθμοι αναζήτησης και ταξινόμησης καθώς και παράλληλες λίστες. 
 • Κεφάλαιο 6  Διαχείριση αρχείων.
 • Κεφάλαια 7 Προηγμένα στοιχεία γλώσσας προγραμματισμού.
 • Κεφάλαια 8 Επανάληψη και επέκταση των δομών δεδομένων και των  συναρτήσεων.
 • Κεφάλαιο 11  Εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό.
 • Ασκήσεις επανάληψης  και θέματα Πανελληνίων 

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν

 • παρουσιάσεις, 
 • φυλλάδια ασκήσεων με τις λύσεις τους, 
 • γλωσσάρια των ορισμών κάθε κεφαλαίου, 
 • βιντεομαθήματα διαθέσιμα στο Dimopoulos Informatics Tutorials 
 • 900+ online ασκήσεις, διαφόρων τύπων με ανατροφοδότηση και σχόλια
 • τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να παρακολουθούν την πρόοδο των μαθητών τους και να  επικοινωνούν μαζί τους.

Οι εγγραφές είναι ανοιχτές και τα μαθήματα παρέχονται ελεύθερα και δωρεάν από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου.

Καλό διάβασμα!