Πρόταση για το πρόγραμμα σπουδών του νέου ΕΠΑΛ

Στο παρακάτω κείμενο μπορείτε να διαβάσετε την πρόταση του Συλλόγου για το νέο πρόγραμμα σπουδών των ΕΠΑΛ. Το κείμενο στάλθηκε στην ΠΕΚΑΠ στις 21 Ιανουαρίου 2014.