Εκπαιδευτικό εργαστήριο σε App Inventor

Η τεράστια διείσδυση των έξυπνων φορητών συσκευών στην παγκόσμια αγορά και η μεγάλη τους απήχηση στις νεότερες γενιές αποτελούν αδιαμφισβήτητα γεγονότα. Παράλληλα, η πλατφόρμα του App Inventor, ως κατάλληλα σχεδιασμένη για αρχάριους στον προγραμματισμό χρήστες και βελτιστοποιημένη για εκπαιδευτική χρήση, δίνει κίνητρα στους μαθητές, καθώς τους επιτρέπει να δημιουργούν εύκολα εφαρμογές για τις φορητές Android συσκευές τους.

Σε τοπικό επίπεδο οργανώσαμε και υλοποιήσαμε απογευματινά επιμορφωτικά εργαστήρια, με στόχο να δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τον προγραμματισμό και τις βασικές του αρχές, με έναν τρόπο προσιτό και ευχάριστο για τους ίδιους.

Για το σκοπό αυτό, αναπτύξαμε το παρόν εκπαιδευτικό υλικό, προσπαθώντας μέσα από προσεκτικά επιλεγμένες και όσο το δυνατόν πρωτότυπες δραστηριότητες, οι μαθητές να καταστούν ικανοί να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε πράξη, σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας εφαρμογές που να έχουν νόημα για τους ίδιους.

Το υλικό που αναπτύχθηκε διατίθεται με άδεια χρήσης CC-BY-SA. 

Ανάπτυξη εφαρμογών σε App Inventor.pdf

Συνοδευτικά αρχεία εφαρμογών.zip

Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποκτήσουν το βιβλίο του App Inventor σε έντυπη μορφή (έγχρωμο).