Πραγματοποίηση εκδήλωσης του ΣΕΠ Χίου για το πρόγραμμα “Η ρομποτική στην Εκπαίδευση”

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 στο 1ο ΕΠΑΛ Χίου, η επιμορφωτική συνάντηση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΣΕΠ) Χίου, σε συνεργασία με το  2ο ΠΕΚΕΣ Βορείου Αιγαίου με θέμα “Η ρομποτική στην εκπαίδευση”, ως μέρος του αντίστοιχου προγράμματος Erasmus+ του ΙΚΥ με κωδικό  2018‐1‐EL01‐KA102‐047303.

Σκοπός της συνάντησης ήταν να ενημερωθούν εκπαιδευτικοί και μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα προγράμματα και τα εκπαιδευτικά ταξίδια στα οποία συμμετείχε ο ΣΕΠ Χίου και να συζητηθεί κατά πόσο μπορεί να ενταχθεί η ρομποτική στην καθημερινότητα του εκπαιδευτικού, να τον βοηθήσει στο έργο του και ν’ ανοίξει τους ορίζοντες των μαθητών μας στον συγκεκριμένο τομέα. Η ανταπόκριση και το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών και των μαθητών ήταν ελπιδοφόρα για το μέλλον, αλλά και την εξέλιξη του ίδιου του ΣΕΠ. Οι μαθητές έδειξαν ενθουσιασμένοι με τα διάφορα είδη ρομπότ και τις δυνατότητές τους κι ελπίζουμε να τους δοθεί η δυνατότητα στο μέλλον να τα χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο στην καθημερινότητά τους και μέσα απ’ τη διαδικασία της μάθησης σε όλες τις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Την επιμορφωτική συνάντηση άνοιξε ο κ. Συρρής, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ86 στο 2ο ΠΕΚΕΣ Β.Αιγαίου,  ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό κι επιπλέον παρουσίασε το πρόγραμμα Erasmus+ “Η ρομποτική στην εκπαίδευση”, τόνισε την σπουδαιότητα της εκπαιδευτικής ρομποτικής και τη σύνδεσή της με τα προγράμματα σπουδών.

Ακολούθως, η ομάδα εργασίας του ΣΕΠ για το Lego WeDo παρουσίασε το βασικό πακέτο ρομποτικής WeDo 2.0, μαζί με το αντίστοιχο λογισμικό και εισαγωγικές εφαρμογές κατάλληλα σχεδιασμένες για τις τάξεις του Δημοτικού. Το συγκεκριμένο πακέτο ρομποτικής παρέχει εκπαιδευτικές προτάσεις που διεγείρουν την περιέργεια των μαθητών και  παράλληλα βελτιώνουν τις ικανότητές τους σε ποικίλα γνωστικά πεδία.

Η ομάδα εργασίας του ΣΕΠ, υπεύθυνη για το Lego EV3, παρουσίασε το πακέτο εκπαιδευτικής ρομποτικής Lego EV3 Mindstorms, μαζί με το αντίστοιχο λογισμικό και εισαγωγικές εφαρμογές κατάλληλα σχεδιασμένες για τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου. Επιπλέον, παρουσίασε τόσο τα οφέλη που προσφέρει η εκπαιδευτική ρομποτική , όσο και το θεωρητικό υπόβαθρο που υποστηρίζει τη χρήση της ρομποτικής ως εκπαιδευτική μέθοδο διαθεματικής προσέγγισης ποικίλων γνωστικών αντικειμένων (μαθηματικά, τεχνολογία, ιστορία, γεωγραφία, βιολογία  κ.α).

Ακολούθησε μια σύντομη διαδραστική παρουσίαση της πλατφόρμας Micro:bit, η οποία μάλιστα περιελάμβανε επιτόπου προγραμματισμό από μαθήτρια Δημοτικού.

Αμέσως μετά οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες και παρακολούθησαν, εναλλάξ και σε 2 αίθουσες, επιδείξεις εφαρμογών και κατασκευών με Arduino, Raspberry Pi, Micro:bit, αλλά  και LEGO WeDo και Mindstorms EV3, όπου συνάμα δόθηκε η ευκαιρία για συζήτηση, πειραματισμό και αλληλεπίδραση με τους μαθητές.

Μετά την αποχώρηση των μαθητών, η εκδήλωση συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε με παρουσίαση των σημαντικότερων σημείων της εκπαίδευσης κάθε ροής [1] [2] και ωφέλιμη συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς για το αν μπορεί να προστεθεί η ρομποτική ως ανεξάρτητο μάθημα ή και ως βοηθητικό εργαλείο προκειμένου να διευκολύνει τη διδασκαλία άλλων μαθημάτων.