Επιμορφωτικό σεμινάριο Python και Arduino

Το διήμερο 23 και 24 Μαρτίου 2015, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου και το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Χίου πραγματοποίησαν ένα επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 12 ωρών που απευθυνόταν σε καθηγητές ΠΕ19/20. Θέματα του σεμιναρίου ήταν:

1. Προγραμματισμός σε Python

2. Προγραμματισμός του μικροελεγκτή Arduino

 Το σεμινάριο έλαβε χώρα στο 1ο ΕΠΑΛ Χίου και το παρακολούθησαν συνολικά 28 άτομα.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη σχετική παρουσίαση για τη γλώσσα προγραμματισμού Python, ένα πακέτο δραστηριοτήτων για εξάσκηση και τις συνοδευτικές προτεινόμενες λύσεις καθώς και την αντίστοιχη παρουσίαση για το Arduino μαζί με ένα φύλλο δραστηριοτήτων.