Παρουσίαση της πλατφόρμας EdModo

Την Τετάρτη 11/3/2015, στα πλαίσια των εβδομαδιαίων επιμορφωτικών συναντήσεων του Συλλόγου, έγινε μια παρουσίαση – εργαστήριο της πλατφόρμας EdModo. 

Αρχικά παρουσιάστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας Edmodo. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να πειραματιστούν και οι ίδιοι με τις διαθέσιμες λειτουργίες του Edmodo. Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με σχετική συζήτηση για την χρήση της πλατφόρμας στην τάξη. 

Στα πλαίσια του εργαστηρίου αναπτύχθηκε ένας οδηγός για την χρήση του EdModo.