Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015 -2016

Αξιότιμοι κύριοι,

Το νέο (μεταβατικό) σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ανακοινώσατε στις 6/4/2015 ενέχει παράλογες επιλογές, μπαλώματα και τακτικισμούς που δημιουργούν πολύ περισσότερες στρεβλώσεις από αυτές που θεραπεύονται και υποβαθμίζουν ακόμα περισσότερο τα σχολεία μας.

Προφανώς οι συντάκτες του σχεδίου δεν γνωρίζουν την απαξίωση στην οποία έχουν περιέλθει τα μαθήματα γενικής παιδείας της Γ’ Λυκείου. Οι μαθητές, υπό την πίεση των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, δεν έχουν ούτε το χρόνο, ούτε τη διάθεση να ασχοληθούν έστω και στο ελάχιστον με αυτά. Θεωρείτε λοιπόν τώρα ότι μπορούν να υπάρξουν και μαθήματα Προσανατολισμού που διδάσκονται, αλλά δεν εξετάζονται…

Προφανώς, οι συντάκτες του σχεδίου δεν γνωρίζουν τις ανυπέρβλητες παιδαγωγικές δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στα μαθήματα δύο ταχυτήτων της Γ’ Λυκείου, όπου συνυπάρχουν μαθητές που θα εξεταστούν σε αυτά τα μαθήματα πανελλαδικά και άλλοι που θα εξεταστούν ενδοσχολικά. Θεωρείτε λοιπόν ότι αυτές οι δύο ταχύτητες είναι δημιουργικό να  εμφανιστούν τώρα και στα μαθήματα Προσανατολισμού.

Σε ότι αφορά την Πληροφορική, είναι επιστημολογικά απαράδεκτο  να τοποθετείται δίπλα στις Οικονομικές επιστήμες και όχι στις Θετικές, όπου προφανώς ανήκει. Είναι επίσης απαράδεκτο οι σχολές Πληροφορικής  να μην ανήκουν στο 2ο επιστημονικό πεδίο των “Τεχνολογικών και Θετικών Σπουδών” ή να ανήκουν, αλλά οι υποψήφιοί τους να μην εξετάζονται στην Πληροφορική.

Για το θέμα αυτό, προτείνουμε το εξής: Εφόσον οι μαθητές Θετικού Προσανατολισμού θα διδάσκονται **ούτως ή άλλως** Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία και Πληροφορική (!), αντί να εξετάζονται όλοι σε δύο μαθήματα (Φυσική, Χημεία) και να επιλέγουν ακόμα ένα ή δύο, να εξετάζονται όλοι σε ένα μάθημα (Φυσική) και να επιλέγουν ακόμα δύο ή τρία. Με τον τρόπο αυτό οι επιλογές των μαθητών είναι πολύ λογικότερες 

  • Μαθηματικά-Φυσική-Χημεία για τις Θετικές επιστήμες,
  • Φυσική-Χημεία-Βιολογία για τις επιστήμες Υγείας,
  • Μαθηματικά-Φυσική-Πληροφορική για τις Τεχνολογικές επιστήμες. 

Ταυτόχρονα, σε σχέση με το σύστημα που έχετε ήδη ανακοινώσει δεν αλλάζει τίποτα στον τρόπο λειτουργίας των σχολείων, μόνο στις επιλογές των μαθητών.

Στη διάθεσή σας 

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου