2η Γενική Συνέλευση

Η 2η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011. Συμμετείχαν 17 από τα 28 τακτικά μέλη.  Μπορείτε να διαβάσετε μια σύνοψη των θεμάτων που συζητήθηκαν αλλά και των επιμέρους τοποθετήσεων.