1η Γενική Συνέλευση

Η 1η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011. Συμμετείχαν 17 από τα 28 τακτικά μέλη.  Μπορείτε να διαβάσετε μια σύνοψη   Praktika Sineleysi 1 των θεμάτων που συζητήθηκαν αλλά και των επιμέρους τοποθετήσεων.