3η Γενική Συνέλευση

Η 3η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012. Συμμετείχαν 14 από τα 28 τακτικά μέλη σε μια πολύ ενδιαφέρουσα και παραγωγική συζήτηση. Μπορείτε να διαβάσετε μια σύνοψη των θεμάτων που συζητήθηκαν αλλά και των επιμέρους τοποθετήσεων.