Διοικητικό Συμβούλιο 2015-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, που προέκυψε από τις εκλογές της 29ης Ιουνίου 2015, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Σκαπινάκης Πολύκαρπος
Αντιπρόεδρος: Επιτροπάκη Αικατερίνη
Γραμματέας:  Καραμανής Στυλιανός
Ταμίας: Χατζηνικολάκης Γεώργιος
Μέλος: Παπαπαρασκευάς Παρασκευάς