Διοικητικό Συμβούλιο 2013 -2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, που προέκυψε από τις εκλογές της 5ης Οκτωβρίου 2013, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Σκαπινάκης Πολύκαρπος
Αντιπρόεδρος: Βασιλάκης Βασίλης
Γραμματέας: Αντωνόγλου Δημήτρης
Ταμίας: Καραμανής Στέλιος
Μέλος: Παπαδόπουλος Ηλίας