Διοικητικό Συμβούλιο 2018-2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, που προέκυψε από τις εκλογές της 28ης Φεβρουαρίου 2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Χατζηνικολάκης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Κοντογιάννης Γεώργιος
Γραμματέας:  Καραμανής Στυλιανός
Ταμίας: Συρρής Ιωάννης
Μέλος: Σκοκου Αικατερίνη