Ανακοίνωση Σ.Ε.Π. Χίου για τις νέες Υ.Α. Μαΐου 2016

Στο παρακάτω κείμενο μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση του Συλλόγου σχετικά με τις νέες Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα της Πληροφορικής στα Δημοτικά Σχολεία καθώς και για την κατάργηση της τρίωρης μείωσης του διδακτικού ωραρίου για τους υπεύθυνους εργαστηρίων Πληροφορικής.