Δραστηριότητες Πληροφορικής για διασκέδαση

Οι δραστηριότητες “Ο ξεναγός” και “Ο γύρος του ίππου” δημιουργήθηκαν από τον Paul Curzon για το Teaching London Computing και αποτελούν μέρος μιας συλλογής Δραστηριοτήτων Πληροφορικής για Διασκέδαση.

Οι δραστηριότητες αποτελούν μια εισαγωγή στις έννοιες των αλγορίθμων και της υπολογιστικής σκέψης, αλλά και στην αναπαράσταση προβλημάτων με γράφους.