Δραστηριότητες Πληροφορικής για διασκέδαση: Εγκλεισμός

Ο Paul Curzon, δημιουργός του Έξυπνου Χαρτιού και η ομάδα του Computer Science for Fun δημιούργησαν μια πολύ αξιόλογη συλλογή από unplugged δραστηριότητες και συνοδευτικά φυλλάδια, διαθέσιμα στη διεύθυνση teachinglondoncomputing,org.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η δραστηριότητα Εγκλεισμός και το συνοδευτικό φυλλάδιο Αναζητώντας τα Λόγια, το οποία μεταφράστηκαν και είναι διαθέσιμα στα ελληνικά.

Στη δραστηριότητα, οι μαθητές καλούνται να διερευνήσουν τον σχεδιασμό ενός αλγορίθμου που θα επέτρεπε σε ένα άτομο με σύνδρομο εγκλεισμού να επικοινωνήσει. Το σύνδρομο εγκλεισμού είναι μια κατάσταση κατά την οποία ο ασθενής μένει εντελώς παράλυτος, μετά από ένα εγκεφαλικό. Μπορεί να δει, να ακούσει και να σκεφτεί, όμως δεν μπορεί να μιλήσει.
Πώς θα μπορούσε ένα άτομο με σύνδρομο εγκλεισμού να γράψει ένα βιβλίο, όπως κατάφερε να κάνει ο Ζαν-Ντομινίκ Μπομπύ (Jean-Dominique Bauby);

Η δραστηριότητα αυτή είναι μια εισαγωγή στην επίλυση προβλημάτων με χρήση υπολογιστικής σκέψης. Οδηγεί στην κατανόηση της έννοιας του αλγορίθμου, της σειριακής αναζήτησης και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να συγκριθούν διαφορετικοί αλγόριθμοι με βάση την αποδοτικότητά τους. Επιδεικνύει επίσης πως η υπολογιστική σκέψη είναι κάτι περισσότερο από την ανάπτυξη λύσεων που στηρίζονται σε υπολογιστές. Η Πληροφορική αφορά την επίλυση προβλημάτων για τους ανθρώπους.