Υλικό για τις Δραστηριότητες του CS Unplugged

Μέτρηση Κουκκίδων

Η δραστηριότητα του CS Unplugged για την μέτρηση κουκκίδων (count the dots) αποτελεί μια εισαγωγή στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης. Στη δραστηριότητα χρησιμοποιούνται κάρτες με κουκκίδες και οι μαθητές καλούνται συχνά να αθροίσουν το πλήθος των κουκκίδων που βρίσκονται στις κάρτες. Για τις ανάγκες της δραστηριότητας κατασκευάστηκε ένα εναλλακτικό σετ από κάρτες, το οποίο:

 

  • αποτελείται από σελίδες που είναι στοιχειοθετημένες ώστε να διπλώνονται στα δύο και (πιθανώς μετά από πλαστικοποίηση) να δημιουργούνται κάρτες διπλής όψεως, μεγέθους Α5.
  • δεν περιέχει κουκκίδες, αλλά τους αντίστοιχους δεκαδικούς αριθμούς, ώστε να είναι ευκολότερη η άθροιση
  • στο κάτω μέρος κάθε κάρτας αναγράφεται το 0 ή το 1, έτσι ώστε να είναι άμεσα ορατή η δυαδική αναπαράσταση κάθε αριθμού, καθώς οι μαθητές κρατούν παρατεταγμένες τις κάρτες. [Η εικόνα που ακολουθεί αντιπαραβάλει την αναπαράσταση του αριθμού 9 με τις κάρτες του Unplugged και με τις νέες κάρτες. Παρατηρήστε πως η δυαδική αναπαράσταση του αριθμού 01001 σχηματίζεται στο κάτω μέρος.]

Έξυπνο Χαρτί

Το έξυπνο χαρτί (intelligent piece of paper) εισάγει τους μαθητές στην έννοια του αλγορίθμου, αλλά και της τεχνητής νοημοσύνης, καλώντας τους να παίξουν τρίλιζα με αντίπαλο ένα χαρτί, στο οποίο αναγράφονται οδηγίες για το πως πρέπει να παίξει κανείς. Για τις ανάγκες τις δραστηριότητας το έξυπνο χαρτί αναδιατυπώθηκε, ώστε οι οδηγίες του να είναι πιο εύκολα αντιληπτές από τους μαθητές. Προστέθηκε επίσης και μια επέκτασή του, ώστε το έξυπνο χαρτί να παίζει τέλεια ως πρώτος παίκτης (αφού υπήρχαν περιπτώσεις όπου μπορούσε να κερδίσει αλλά δεν το έκανε).

Διαταγές Πορείας

Οι διαταγές πορείας (marching orders) είναι μια δραστηριότητα που εξοικειώνει τους μαθητές με την ακρίβεια που απαιτείται για τη διατύπωση εντολών σε μια γλώσσα προγραμματισμού. Ορισμένα από τα σχήματα που χρησιμοποιούνται στη δραστηριότητα επανασχεδιάστηκαν και στοιχειοθετήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να δίνονται στους μαθητές σε ξεχωριστή σελίδα και διπλωμένα (επειδή είναι σημαντικό κάθε ομάδα να μη βλέπει ποιο σχήμα περιγράφει η άλλη).