Προγραμματισμός σε Scratch

Το υλικό δημιουργήθηκε με σκοπό να φέρει σε μια πρώτη επαφή τους μαθητές με βασικές έννοιες του προγραμματισμού, μέσω του Scratch. Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνει αφορούν στην κατασκευή ιστοριών, παιχνιδιών και απλών πολυμεσικών εφαρμογών, ώστε να τραβήξουν το ενδιαφέρον των μαθητών.

Εισαγωγικό Μάθημα στο Scratch

Είσοδος – Δομή Επιλογής

Δομή Επανάληψης – Μεταβλητές

Media

Projects

Εκτελέσιμα