Κατάλογος περιεχομένων των βιβλίων Computer Masti

Η σειρά βιβλίων Computer Masti περιλαμβάνει 8 βιβλία για τη διδασκαλία της επιστήμης των υπολογιστών σε μαθητές ηλικίας από 6 ετών και άνω. Περιλαμβάνουν μια μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων τόσο στον υπολογιστή όσο και unplugged. Τα βιβλία ακολουθούν σύγχρονες τεχνικές διδασκαλίας, μειώνοντας την παρέμβαση του εκπαιδευτικού και παροτρύνοντας την αναζήτηση της γνώσης από τους μαθητές μέσα από “ελκυστικά” προβλήματα που καλούνται να επιλύσουν. Ο Σύλλογός έκανε μια καταγραφή στα ελληνικά των αντικειμένων που περιλαμβάνονται στα βιβλία καθώς και για τις βαθμίδες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.