Προτάσεις προς το ΔΣ της ΠΕΚαΠ

Στις 4/7/2013 το Δ.Σ. του Συλλόγου απέστειλε ένα σύντομο κείμενο με προτάσεις προς το Δ.Σ. της ΠΕΚαΠ.