Επιστολή προς Βουλευτές (5/8/2013): Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Χωρίς Πληροφορική

Αξιότιμοι εκπρόσωποί μας,

  σας απευθύνουμε αυτό το μήνυμα ενόψει της επικείμενης κατάθεσης στη Βουλή των νομοσχεδίων για το Γενικό Λύκειο και την Τεχνική Εκπαίδευση.

Μόλις τον Απρίλιο του 2013, μια ομάδα ειδικών εξέδωσε αναφορά (report) με τον εύγλωττο τίτλο “Informatics education: Europe cannot afford to miss the boat”, όπου περιλαμβάνονται οι εξής προτάσεις:

  • Όλοι οι μαθητές θα πρέπει να λαμβάνουν εκπαίδευση στον ψηφιακό γραμματισμό, ξεκινώντας από νεαρή ηλικία και κατέχοντας τις βασικές έννοιες μέχρι τα 12. Ο ψηφιακός γραμματισμός είναι η ευχέρεια χρήσης υπολογιστικών εργαλείων και του διαδικτύου. Η εκπαίδευση στον ψηφιακό γραμματισμό θα πρέπει να δίνει έμφαση όχι μόνο σε δεξιότητες αλλά και στις αρχές και πρακτικές που διέπουν την ορθή, αποδοτική και ηθική τους χρήση.
  • Όλοι οι μαθητές θα πρέπει να λαμβάνουν εκπαίδευση στην Πληροφορική σαν αυτόνομο επιστημονικό αντικείμενο, μελετώντας την τόσο για την εγγενή της διανοητική και εκπαιδευτική αξία, όσο και εξαιτίας των εφαρμογών της σε άλλες επιστήμες. Η Πληροφορική είναι μια διακριτή επιστήμη, που χαρακτηρίζεται από τις δικές της έννοιες, μεθόδους, σώμα γνώσεων και ανοιχτά προβλήματα. Έχει αναδειχθεί σε πεδίο διεπιστημονικό, στηρίζοντας την πρόοδο στην επιστήμη, την μηχανική και την οικονομία. Η απουσία κατάλληλης εκπαίδευσης στην Πληροφορική σημαίνει ότι η Ευρώπη βλάπτει τη νέα γενιά πολιτών της, εκπαιδευτικά και οικονομικά.

Οι παραπάνω προτάσεις αποτυπώνουν την τρέχουσα τάση στη διεθνή πρακτική και τεκμηριώνονται στην εκτενέστατη βιβλιογραφία που σχετίζεται με την Πληροφορική στην εκπαίδευση.

Σε πλήρη αντίθεση με τα παραπάνω, το Υπουργείο Παιδείας, με τα νομοσχέδια που πρόκειται να καταθέσει στη Βουλή για το Γενικό και το Τεχνολογικό Λύκειο, πρακτικά καταργεί τη διδασκαλία της Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, στο Γενικό Λύκειο καταργεί τα υπάρχοντα μαθήματα Πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένου και του αντίστοιχου πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος. Στο Τεχνολογικό Λύκειο καταργεί πλήρως τον τομέα Πληροφορικής.

Αυτές οι δύο κινήσεις υποδηλώνουν πλήρη άγνοια σε σχέση με τη θεωρητική αλλά και την εφαρμοσμένη πλευρά της επιστήμης της Πληροφορικής και δείχνουν πως κυριαρχεί η πλήρως εσφαλμένη αντίληψη ότι η Πληροφορική ταυτίζεται με ένα σύνολο δεξιοτήτων χρήσης υπολογιστών. Το Υπουργείο Παιδείας βλάπτει τη νέα γενιά ελλήνων πολιτών, εκπαιδευτικά και οικονομικά.

Ας σημειωθεί ότι κανένας επιστημονικός φορέας, ούτε καν το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ενημερώθηκε η γνωμοδότησε για το περιεχόμενο αυτών των νομοσχεδίων. Οι συντάκτες τους είναι ανώνυμοι και εξωθεσμικοί.

Οι φωνές διαμαρτυρίας είναι ήδη πολυάριθμες, με πλέον εύγλωττη την ανακοίνωση μιας ομάδας πανεπιστημιακών δασκάλων (http://goo.gl/ZrGfrw). Σας ζητούμε να τις αφουγκραστείτε και να εργαστείτε ενεργά ώστε να αποτρέψετε την επιστροφή της ελληνικής εκπαίδευσης στον ψηφιακό αναλφαβητισμό της δεκαετίας του ’80.

 — το ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου