Επιστολή προς Βουλευτές (30/8/2013): Παρατηρήσεις για το Νομοσχέδιο περί Αναδιάρθρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προς τους/τις βουλευτές της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων

Τις τελευταίες ημέρες, δεκάδες πανεπιστημιακοί δάσκαλοι των κορυφαίων ελληνικών τμημάτων Πληροφορικής αλλά και διαπρεπείς επιστήμονες του εξωτερικού συμμετείχαν με δημόσιες παρεμβάσεις τους στο διάλογο για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Όλοι ανεξαιρέτως τεκμηριώνουν με τις παρεμβάσεις τους τη θέση που οφείλει να έχει η Πληροφορική στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και τη σημασία που έχει η διδασκαλία ενός μαθήματος Προγραμματισμού για τους επιτυχόντες σε συναφή πανεπιστημιακά τμήματα, και όχι μόνο. (Οι σχετικές παραπομπές είναι στη διάθεσή σας).

Ωστόσο, υποκύπτοντας προφανέστατα σε πιέσεις και υπαναχωρώντας από τις αρχικές του θέσεις (εκφρασμένες δια στόματος υφυπουργού) το Υπουργείο αγνόησε επιδεικτικά τις θέσεις όλων των παραπάνω, τις εκκλήσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διαβούλευση, αλλά και την κοινή λογική: στο νομοσχέδιο που κατέθεσε δεν προβλέπεται πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα Προγραμματισμού, όπως συμβαίνει τώρα στην Τεχνολογική Κατεύθυνση.

Ο σχεδιασμός αυτός είναι αντίθετος με την ξεκάθαρη προτίμηση που δείχνουν τα τελευταία 14 χρόνια οι μαθητές για το μάθημα του Προγραμματισμού, αφού με το υφιστάμενο σύστημα η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης επιλέγει τον Κύκλο Πληροφορικής και Υπηρεσιών αντί του κύκλου Τεχνολογίας και Παραγωγής (όπου εξετάζεται η Χημεία-Βιοχημεία). Ταυτόχρονα, πολλοί μαθητές της Θετικής Κατεύθυνσης που ενδιαφέρονται για τεχνολογικές σχολές επιλέγουν στην Γ’ Λυκείου να ενταχθούν στην Τεχνολογική Κατεύθυνση, όπου διδάσκεται ο συναφέστερος για τον προσανατολισμό τους Προγραμματισμός, αντί της Χημείας.

Είναι παράλογο ο Προγραμματισμός να μην αποτελεί πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα (όπως συμβαίνει τα τελευταία 14 χρόνια), ενώ αποτελεί θεμελιώδη δεξιότητα για δεκάδες τμήματα Πληροφορικής, Μηχανικών, Θετικών αλλά και Οικονομικών Επιστημών.

Παράλληλα, με μια κίνηση που στοχεύει στον κατευνασμό των αντιδράσεων, το Υπουργείο εισήγαγε μαθήματα γενικής παιδείας διδασκαλίας 1 ώρας στη Β’ και 2 ωρών στη Γ’ Λυκείου. Η εισαγωγή αυτών των μαθημάτων γενικής παιδείας είναι ένα θετικό βήμα, καθώς πρώτη φορά διδάσκεται ο μαθητής την επιστήμη της Πληροφορικής, και μπορεί να γίνει και ουσιαστικό, αρκεί το περιεχόμενό τους να προσδιοριστεί με σαφήνεια και να σχεδιαστεί κατάλληλα. Όμως η μία ώρα διδασκαλίας του μαθήματος ως γενικής παιδείας στη Β’ Λυκείου και βάσει του εργαστηριακού χαρακτήρα του μαθήματος, είναι προφανώς ανεπαρκής για να ικανοποιηθούν οι στόχοι του και προτείνεται η αύξηση των ωρών διδασκαλίας σε δύο ώρες, ώστε να υποστηριχθεί κατάλληλα η διδασκαλία του μαθήματος. Παράλληλα, το μάθημα της Γ’ Λυκείου, όντας γενικής παιδείας, απευθύνεται και σε μαθητές άλλων ομάδων και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να προσφέρει την εμβάθυνση που χρειάζεται στο αντικείμενο της Πληροφορικής για τους μαθητές που στοχεύουν σε σχολές συναφούς αντικειμένου.

Λαμβάνοντας υπόψη σας τα παραπάνω, σας καλούμε να ταχθείτε υπέρ μιας τροπολογίας που εντάσσει στην Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ένα πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα Προγραμματισμού.

Συγκεκριμένες (εναλλακτικές μεταξύ τους) προτάσεις είναι οι εξής:

Α. Τα Επιστημονικά Πεδία Ειδίκευσης στην Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών να είναι τρία: Θετικό, Τεχνολογικό και Επιστημών Υγείας, με τα εξής μαθήματα:

Θετικό Πεδίο: Φυσική, Μαθηματικά, Χημεία
Τεχνολογικό Πεδίο: Φυσική, Μαθηματικά, Προγραμματισμός
Επιστήμες Υγείας: Φυσική, Βιολογία, Χημεία

Β. Τα Επιστημονικά Πεδία Ειδίκευσης στην Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών παραμένουν δύο: Θετικό-Τεχνολογικό και Θετικό & Επιστημών Υγείας, με τα εξής μαθήματα:

Θετικό-Τεχνολογικό Πεδίο: Φυσική, Μαθηματικά, Προγραμματισμός
Θετικό & Επιστήμες Υγείας: Φυσική, Βιολογία, Χημεία

Γ. Εισαγωγή 5ου πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος, όπου η Πληροφορική θα συνδέεται τόσο με την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, όσο και με εκείνη των Οικονομικών-Πολιτικών-Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών, σύμφωνα και με την υφιστάμενη κατάσταση.

Σας παρακαλούμε να δώσετε τη δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν βαθύτερα το επιστημονικό αντικείμενο που τους ενδιαφέρει, αντί για μαθήματα που μικρή σχέση έχουν με το πεδίο που επιθυμούν να ακολουθήσουν.