6. Επίλυση Προβλημάτων Υλικού Η/Υ

Την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012, στο αμφιθέατρο του ΕΠΑΛ, πραγματοποιήθηκε η έκτη επιμορφωτική συνάντηση του Συλλόγου με θέμα την “Επίλυση Προβλημάτων Υλικού Η/Υ“. Εισηγητές ήταν οι συνάδελφοι του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Χίου Πάρης Παπαπαρασκευάς και Μάνος Μαυρέλος.