4. Τεχνολογικό Λύκειο

Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου στο αμφιθέατρο του ΕΠΑΛ, πραγματοποιηθηκε η τέταρτη επιμορφωτική συνάντηση με θέμα “Η Πληροφορική στο Τεχνολογικό Λύκειο“. Εισηγητής ήταν ο Γιώργος Κοντογιάννης, ο οποίος παρουσίασε τη δομή του ΕΠΑΛ σε σύγκριση με τα παλιότερα ΤΕΕ, καθώς και το σχεδιαζόμενο Νέο Τεχνολογικό Λύκειο. Έγινε παρουσίαση του τομέα Πληροφορικής (δομή, μαθήματα) και συζήτηση για τα σχετικά πτυχία και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων.