Παρουσίαση για τον Ηλεκτρονικό Εκφοβισμό

Ο συνάδελφος Ηλίας Παπαδόπουλος συμμετείχε στις 20/3 σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Νενήτων, κάνοντας μια παρουσίαση για τον Ηλεκτρονικό Εκφοβισμό (CyberBullying).