Επιμορφωτικές Συναντήσεις 2010-2011

Κατά το σχολικό έτος 2010-2011 πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Χίου δώδεκα επιμορφωτικές συναντήσεις. Εδώ μπορείτε να βρείτε μια πλήρη καταγραφή της θεματολογίας τους, καθώς και το συνοδευτικό τους υλικό. Οι συναντήσεις του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου αποτελούν συνέχεια εκείνης της προσπάθειας.

Ημερομηνία: 13/10/2010
Εισηγητής: Ηλιαδάκης Σταμάτης
Θέμα: CMS Joomla

Ημερομηνία: 20/10/2010
Εισηγητές: Χατζηνικολάκης Γιώργος, Μπουκέας Γιώργος
Θέμα: Ubuntu LTSP και sch-scripts

Ημερομηνία:  3/11/2010
Εισηγητής: Φουκαράκης Γιώργος
Θέμα: Google earth, Google Sketchup

Ημερομηνία: 24/11/2010
Εισηγητής: Καραμανής Στέλιος
Θέμα: Το Λειτουργικό Σύστημα Ubuntu

Ημερομηνία:  8/12/2010
Εισηγητής: Μαθητές Γ’ Γυμνασίου Καλαμωτής – Αντωνόγλου Δημήτρης
Θέμα: Εργασίες μαθητών με το Scratch

Ημερομηνία: 22/12/2010
Θέμα: Συζήτηση για την αναγκαιότητα ίδρυσης Συλλόγου καθηγητών Πληροφορικής Ν.Χίου.

Ημερομηνία: 19/1/2011
Εισηγητής: Παπαδόπουλος Ηλίας
Θέμα: Τα delicius, dropbox και google docs  ως εργαλεία ενίσχυσης της συνεργασίας μαθητών – εκπαιδευτικού στα πλαίσια υλοποίησης ομαδικών εργασιών και δραστηριοτήτων.

Ημερομηνία:  2/2/2011
Εισηγήτρια: Καρυπίδου Βούλα
Θέμα: Εικονική Συνεργασία με έμφαση στα Πολυμεσικά Εργαλεία Απομακρυσμένης Πρόσβασης / Διαμοίρασης Εφαρμογών – Remote Desktop / Application Sharing Tools

Ημερομηνία: 2/3/2011
Εισηγητής: Φουκαράκης Γιώργος
Θέμα: Εισαγωγή στην εκπαιδευτική ρομποτική

Ημερομηνία : 9/3/2011
Εισηγητής: Χατζηνικολάκης Γιώργος
Θέμα: Προτάσεις για καλύτερες παρουσιάσεις και διαμοιρασμός τους online

Ημερομηνία : 23/3/2011
Εισηγητής: Μπουκέας Γιώργος
Θέμα: Η Πληροφορική στην εκπαίδευση: μια επισκόπηση διεθνών πηγών.

Ημερομηνία: 6/4/2011
Εισηγητές: Σκαπινάκης Πολύκαρπος, Κοντογιάννης Γιώργος
Θέμα: Ηλεκτρονικές πλατφόρμες υποστήριξης της εκπαίδευσης, moodle, η-τ@ξη