Προγραμματισμός με Python στο Raspberry Pi

Το code club για την Python και την πρακτική εφαρμογή της για τον προγραμματισμό του Raspberry Pi ολοκληρώθηκε μετά από 7 απογευματινές συναντήσεις στο 2ο ΓΕΛ Χίου με μεγάλη επιτυχία. Περισσότεροι από 20 μαθητές από διάφορα σχολεία εξασκήθηκαν αρχικά στη γλώσσα Python μέσα από ειδικά διαμορφωμένα φύλλα εργασίας που βασίστηκαν στο βιβλίο Pythonies (θα αναρτηθούν σύντομα και αυτά) και στη συνέχεια ήρθαν σε επαφή με το physical computing δουλεύοντας σε ομάδες των 2-3 ατόμων σε 8 Raspberry Pi που συνοδεύονταν από βάσεις breadboard για τη σύνδεση LED, buttons και άλλων εξαρτημάτων.

Το εκπαιδευτικό υλικό που αφορά στο Raspberry Pi και διατίθεται παρακάτω, αναπτύχθηκε για τους σκοπούς του εργαστηρίου…

και βασίζεται στο gpiozero python interface, το οποίο προσφέρει έναν απλό τρόπο για τη διαχείριση των gpio pins του Pi και είναι ιδανικό για αρχάριους στην Python. Το υλικό διαμορφώθηκε κατάλληλα έπειτα και από το σχετικό σεμινάριο που προηγήθηκε του code club και διοργανώθηκε από το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Χίου, όπου οι συνάδελφοι γνώρισαν από κοντά το Raspberry Pi και πιθανές εκπαιδευτικές χρήσεις του σε συνδυασμό με αντίστοιχες προγραμματιστικές δραστηριότητες σε Python.

Τα παρακάτω αρχεία περιλαμβάνουν τις τρεις παρουσιάσεις που χρησιμοποιήθηκαν:

καθώς και ένα έγγραφο που συγκεντρώνει τα αντίστοιχα cheat sheets και τα φύλλα εργασίας με προτεινόμενες δραστηριότητες, όπως μοιράστηκαν στους συμμετέχοντες μαθητές:

Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά, τα οποία συμμετείχαν ενεργά και με μεγάλο ενθουσιασμό στο εργαστήριο μέχρι το τελευταίο λεπτό, τόσο δια ζώσης όσο και μέσω του Edmodo.