Πρόσκληση σε ΓΣ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου σύμφωνα με το καταστατικό του (Κεφ. ΣΤ, άρθρο 21-22) προσκαλεί τα μέλη του να παρευρεθούν στην απολογιστική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του 1ου ΕΠΑΛ Χίου στις 21 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Απολογισμός δράσης απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Οικονομικός απολογισμός 2015-2017
  3. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής
  4. Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
  5. Προτάσεις και τοποθετήσεις μελών.
  6. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή νέου Δ.Σ. και ελεγκτικής επιτροπής, κατάθεση υποψηφιοτήτων

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα θα πρέπει το αργότερο μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης να το δηλώσουν γραπτώς σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος

 

Σκαπινάκης Πολύκαρπος