Συναντήσεις Εργασίας 2012-2013

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη μετεξέλιξης του χαρακτήρα των συναντήσεων μας και αναζητώντας τρόπους ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των μελών μας, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν λιγότερες επιμορφωτικές συναντήσεις (εισηγήσεις) κατά το σχολικό έτος 2012-13 και να οργανωθούν στη θέση τους συναντήσεις εργασίας, στις οποίες θα ανταλλάσσουμε ιδέες και θα συνεργαζόμαστε επί συγκεκριμένου αντικειμένου, συχνά με σκοπό την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.

Συνάντηση 1η και 2η: 13/10 (17:30) και 25/10 (19:00)

Θέμα: Παραγωγή ενός ευέλικτου σχέδιου μαθήματος για το Ελεύθερο Λογισμικό.

Συνάντηση 3η: 10/11 (17:30)

Θέμα: Η διδασκαλία της Τεχνολογίας Επικοινωνιών. Βασικές έννοιες του μαθήματος, διδακτικές προσεγγίσεις, ζητήματα αξιολόγησης των μαθητών. Μεταφορά και εφαρμογή των παραπάνω και σε άλλα μαθήματα Πληροφορικής.

Συνάντηση 4η: 22/11 (18:30)

Θέμα: Προγραμματισμός σε Scratch. Συγκέντρωση, αξιολόγηση και διαλογή διδακτικού υλικού. Τρόποι ενσωμάτωσης του Scratch στη διδασκαλία μαθημάτων Πληροφορικής.

Συνάντηση 5η (Παρουσίαση): 8/12 (18:00)

Θέμα: Παρουσίαση επιλεγμένων ερευνητικών εργασιών που στηρίζονται σε ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογικά μέσα. Στόχοι, προβλήματα και καλές πρακτικές.

Συνάντηση 6η: 31/01 (18:30)

Θέμα: Διδακτική αξιοποίηση παλιών προσωπικών υπολογιστών στα μαθήματα Πληροφορικής.

Συνάντηση 7η: 16/2 (18:00)

Θέμα: Εικονικές Μηχανές και το Παράδειγμα του VirtualBox