Επιμορφωτικές Συναντήσεις 2011-2012

Κατά το σχολικό έτος 2011-2012 πραγματοποιήθηκαν από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου δέκα επιμορφωτικές συναντήσεις. Εδώ μπορείτε να βρείτε μια πλήρη καταγραφή της θεματολογίας τους, καθώς και το συνοδευτικό τους υλικό.

Ημερομηνία: 2 Νοεμβρίου 2011
Εισηγητής: Δημήτρης Αντωνόγλου
Θέμα: WordPress 3 (gymkalam.info)

Ημερομηνία: 16 Νοεμβρίου 2011
Εισηγητής: Γιώργος Φουκαράκης
Θέμα: Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας με το GIMP

Ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2011
Εισηγητής: Γιώργος Μπουκέας
Θέμα: Τα πρώτα βήματα με το Inkscape

Ημερομηνία: 21 Δεκεμβρίου 2011
Εισηγητής: Γιώργος Κοντογιάννης
Θέμα: Η Πληροφορική στο Τεχνολογικό Λύκειο

Ημερομηνία: 11 Ιανουαρίου 2012
Εισηγητής: Δημήτρης Γούτης
Θέμα: Η Πλατφόρμα Ανοικτού Κώδικα Arduino

Ημερομηνία: 25 Ιανουαρίου 2012
Εισηγητής: Παρασκευάς Παπαπαρασκευάς, Μάνος Μαυρέλος
Θέμα: Επίλυση Προβλημάτων Υλικού Η/Υ

Ημερομηνία: 12 Φεβρουαρίου 2012
Εισηγητής: Βασίλης Βασιλάκης, Γιάννης Συρρής, Γιώργος Φουκαράκης
Θέμα: Ερευνητικές Εργασίες και Πληροφορική (Κρυπτογραφία, Artistic Digital Storytelling, Τεχνολογία Επικοινωνιών – Επιπτώσεις)

Ημερομηνία: 29 Φεβρουαρίου 2012
Εισηγητής: Γιώργος Μπουκέας
Θέμα: Δραστηριότητες του Computer Science Unplugged (Ο Φτωχός Χαρτογράφος, Το Έξυπνο Χαρτί)

Ημερομηνία: 28 Μαρτίου 2012
Εισηγητής: Στέλιος Καραμανής
Θέμα: Ιστοεξερευνήσεις

Ημερομηνία: 4 Απριλίου 2012
Εισηγητής: Τίμος Θεοφανέλλης
Θέμα: Εμπλουτισμός της Βικιπαίδειας