7. Ερευνητικές Εργασίες και Πληροφορική

Την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου στο αμφιθέατρο του ΕΠΑΛ πραγματοποιήθηκε η έβδομη επιμορφωτική συνάντηση. Ο Βασίλης Βασιλάκης, ο Γιάννης Συρρής και ο Γιώργος Φουκαράκης μίλησαν για τις Ερευνητικές Εργασίες και την Πληροφορική. Συγκεκριμένα: Εξέθεσαν προβληματισμούς και προτάσεις γύρω από το θεσμό των Ερευνητικών Εργασιών. Παρουσίασαν θεματολογία για τις Ερευνητικές Εργασίες σχετική με την Πληροφορική και έγινε μελέτη των παρακάτω περιπτώσεων :

Κρυπτογραφία

Artistic Digital Storytelling

Τεχνολογία Επικοινωνιών – Επιπτώσεις

Τέλος, συζητήθηκε η σημασία της συμμετοχής των εκπαιδευτικών Πληροφορικής στις Ερευνητικές Εργασίες.