Λογότυπο Συλλόγου

Μπορείτε να κατεβάσετε το λογότυπο του Συλλόγου σε ψηφιογραφική (png) και διανυσματική (svg sepchiou.logo.svg) μορφή.