Ελεύθερο Λογισμικό (με χρήση του Scratch)

Ένα λεπτομερές σχέδιο μαθήματος για την εισαγωγή των μαθητών στις βασικές έννοιες που σχετίζονται με το ελεύθερο λογισμικό. Συνοδεύεται από (προτεινόμενα) projects στο scratch που μπορούν να διερευνήσουν οι μαθητές στα πλαίσια αυτής της ενότητας, καθώς και ελληνικούς υπότιτλους για δύο σύντομες ταινίες του Linux Foundation.