Έκθεση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο Ομήρειο

Από την έκθεση επαγγελματικής εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε στο Ομήρειο από 4 Απριλίου μέχρι 11 Απριλίου.