Χάρτης Πληροφορικής για τα Δημοτικά

Ακολουθεί χάρτης με τα αντικείμενα του μαθήματος της Πληροφορικής στα Δημοτικά ανά τάξη. Στο χάρτη περιλαμβάνονται και προτεινόμενες πηγές δραστηριοτήτων για κάθε διδακτικό αντικείμενο.