2η Συνάντηση-CERN

Ο ΣΕΠ Χίου οργανώνει μια συνάντηση με θέμα

CERN επιταχύνοντας την επιστήμη”

στο αμφιθέατρο του 1ου ΕΠΑΛ, την Τρίτη 11 Μαρτίου 2014, 18:00μμ

με αφορμή την επίσκεψη συναδέλφων στο CERN και στόχο την κοινοποίηση-παρουσίαση των εμπειριών τους. Στο πλαίσιο της παρουσίασης έγινει αναφορά στην δημιουργία του www στο CERN καθώς και το computanional των αντίστοιχων πειραμάτων