Τέλος υποστήριξης Ubuntu – LTSP – Επόπτες – Sch Scripts

Δεκαπέντε χρόνια τώρα, πάρα πολλά σχολεία χρησιμοποιούν την ολοκληρωμένη λύση Ubuntu/LTSP/Epoptes/sch-scripts  https://el.ltsp.org/  στα σχολεία που διδάσκουν. Μια λύση που έδωσε στα σχολικά εργαστήρια ζωή με ελάχιστους πόρους (οικονομικούς, εργατοώρες κλπ).

Ubunt - LTSP - Επόπτες - Sch - Scripts

Παράλληλα διδάσκουμε στους μαθητές μας τα πλεονεκτήματα της χρήσης προγραμμάτων που βασίζονται σε λογισμικά ανοικτού κώδικα, ώστε να εξοικονομήσουν χρήματα αλλά και να έχουν άμεση υποστήριξη είτε σε αναβαθμίσεις είτε σε προβλήματα που παρουσιάζονται. 

Από την ομάδα υποστήριξης του  ΙΤΥΕ Διόφαντος υπήρχε άμεσα η κάλυψη σε οποιοδήποτε από τα 1000+ σχολεία που χρησιμοποιούσαν την λύση αυτή ώστε η λειτουργία των εργαστηρίων να είναι συνεχείς και χωρίς προβλήματα.

Δυστυχώς ένας πρόσφατος νόμος απαγόρευσε στο ΙΤΥΕ Διόφαντος την τηλεεργασία, και έτσι τα δύο μέλη της Υπηρεσίας Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ που είχαν απομείνει να αναπτύσσουν και να υποστηρίζουν τη λύση δεν μπορούν πλέον να συνάψουν σύμβαση απογευματινής εξωδιδακτικής απασχόλησης (είναι καθηγητές ΠΕ86 σε άλλη πόλη από την έδρα του ΙΤΥΕ).

Ας ελπίσουμε ότι ο λόγος αυτός δεν είναι ένα «παραθυράκι» για να σταματήσει η λειτουργία των 1000+ εργαστηρίων και να υποχρεωθούν στην αγορά συγκεκριμένων λύσεων συγκεκριμένων πολυεθνικών.

Θεωρούμε υποχρέωση του Υπουργείου να βρει λύση τώρα στο πρόβλημα που έχει προκύψει για την ομαλή συνέχιση της ομάδας υποστήριξης του  ΙΤΥΕ Διόφαντος.

Ας ενώσουμε φωνές διαμαρτυρίας εδώ 

https://alkisg.mysch.gr/steki/index.php?topic=9460.0

Ας κινητοποιηθούμε για κάτι που κάνει την εκπαίδευση καλύτερη…