Πραγματοποίηση εκδήλωσης του ΣΕΠ Χίου για το Erasmus+

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΣΕΠ) Χίου πραγματοποίησε την παρουσίαση του προγράμματος ERASMUS+ με κωδικό 2020-1-EL01-KA102-078636 και τίτλο : «Δημιουργία πακέτου λογισμικού για ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για μαθήματα με Rasberry και python».

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την στήριξη και χρηματοδότηση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του 1ου ΕΠΑΛ Χίου.

Οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν τα αποτελέσματα από την εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε επίκαιρα θέματα όπως

  • τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης με την πλατφόρμα moodle,
  • την δημιουργία μαθημάτων με  Rasberry και python,
  • το διδακτικό μοντέλο διδασκαλίας της Ανεστραμμένης τάξης (Flipped classroom),
  • το εκπαιδευτικό σύστημα της Πορτογαλίας και τέλος
  • την δυνατότητα της παρεχόμενης  ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης με την πλατφόρμα moodle του συλλόγου μας (ΣΕΠ Χίου)

Οι δράση του συλλόγου όσο αφορά τα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας στην διεύθυνση: https://www.sepchiou.gr/erasmusplus/

Πρόγραμμα παρουσίασης:

12:00-12:10 Χαιρετισμοί από τον πρόεδρο του ΣΕΠ Χίου και τον Δ.Δ.Ε. Χίου

12:10-12:40 Παρουσίαση της μετακίνησης στην Ιταλία

(Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση: Μαθήματα με Rasberry Pi και Python)

12:40-13:10 Παρουσίαση της μετακίνησης στην Πορτογαλία

(Εξοικίωση με καινοτόμα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία και νέες διδακτικές μεθοδολογίες

13:10-13:30 Παρουσίαση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Πορτογαλία

13:30-13:50 Παρουσίαση της Ασύγχρονη τηλεκπαίδευσης με το Moodle του συλλόγου

13:50-14:15 Συζήτηση