Παρουσίαση WordPress

Στις 2 Νοεμβρίου 2022 ο ΣΕΠ Χίου έκανε παρουσίαση του εργαλείου ιστολογίου
WORDPRESS στα μέλη του και σε συναδέλφους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρθηκαν να
δημιουργήσουν ιστοσελίδα για το σχολείο τους.


Την παρουσίαση έκανε το μέλος του ΣΕΠ Χίου κ. Νικόλας Παπαδόπουλος. Συγκεκριμένα δόθηκαν απαντήσεις σε μια σειρά από βασικά ερωτήματα που αφορούν την εγκατάσταση και χρήση του WordPress:

  • Τι είναι το WordPress;
  • Πως χρησιμοποιείται το WordPress;
  • Ποια είναι τα χαρακτηριστικάτου WordPress που το βοήθησαν να επικρατήσει έναντι των υπόλοιπων CMS;
  • Πως κάνω εγκατάσταση του WordPress;
  • Πως επιλέγω θέμα για το site μου;
  • Πως επιλέγω πρόσθετα για το site μου;
  • Γιατί πρέπει να κάνω αναβαθμίσεις στο WordPress;
  • Τι είδους αναβαθμίσεις υπάρχουν στο WordPress;
  • Ποια είναι η διαδικασία αναβάθμισης του WordPress;
  • Ποια είναι η διαδικασία αναβάθμισης Θεμάτων/Πρόσθετων;


Στην συνέχεια έγινε συζήτηση πάνω στην λειτουργία το WORDPRESS και ο κ.
Παπαδόπουλος απάντησε σε απορίες των συναδέλφων.

Μπορείτε να βρείτε το αρχείο της παρουσίασης εδώ: WordPress