Διοικητικό Συμβούλιο 2011 – 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, που προέκυψε από τις εκλογές της 12ης Οκτωβρίου 2011, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Αντωνόγλου Δημήτρης
Αντιπρόεδρος: Βασιλάκης Βασίλης
Γραμματέας: Μπουκέας Γιώργος
Ταμίας: Χατζηνικολάκης Γιώργος
Μέλος: Συρρής Γιάννης