Δελτίο Τύπου Erasmus+ (Lisbon)

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου στη Λισαβόνα

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ERASMUS+ KA1 (κωδικός 2018-1-EL01-KA102-047303)  “Η ρομποτική στην εκπαίδευση”, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου πραγματοποίησε την δεύτερη κινητικότητα, που αφορούσε στην εκπαίδευση δέκα μελών του στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στη Λισαβόνα. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 7 έως 13 Απριλίου 2019 με φορεα υλοποίησης τον Associação Educativa para o Desenvolvimento da Criatividade. Πρόκειται για έναν εθνικό και διεθνή φορέα εκπαίδευσης σχολείων, κέντρων ενηλίκων και πιστοποίησης εκπαιδευτικών, πιστοποιημένο από το υπουργείο παιδείας της Πορτογαλίας από το 2000.

Η εκπαίδευση αφορούσε στη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων διαθεματικού περιεχομένου με τη χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων σπουδών στο μάθημα της πληροφορικής, αλλά και στην εργασία με τη μέθοδο project. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ποικίλα διδακτικά σενάρια, αξιοποιώντας το πακέτο εκπαιδευτικής ρομποτικής LEGO NXT. Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες, που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με Πορτογάλους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, στόχο είχαν την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και καλών πρακτικών.Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν επίσης ποικίλες επισκέψεις:

Επίσκεψη στο μουσείο ΜΑΑΤ στην έκθεση “HELLO ROBOT – DESIGN BETWEEN HUMAN AND MACHINE” όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν εκθέματα ρομποτικών συστημάτων που εφαρμόζονται στην καθημερινή ζωή και να προβληματιστούν σχετικά με τα ηθικά, κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που προκύπτουν.

Επίσκεψη στο Μουσείο Επικοινωνιών (Museu das Comunicações) στο οποίο υλοποιούνται παιδαγωγικά προγράμματα διαθέσιμα στο γενικό κοινό και στα σχολεία και αφορουν στην ιστορική εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί στον επισκέπτη η θεματική ενότητα “Σπίτια του Μέλλοντος”, στην οποία παρουσιάζονται οι τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα σχεδιασμού και ενσωμάτωσης αυτοματισμών και ειδικών επικοινωνιακών συστημάτων στην υπηρεσία μιας σύγχρονης κατοικίας.

Επίσκεψη στο Μουσείο Gulbenkian το οποίο φιλοξενεί εκθέσεις τέχνης, πολιτισμού και τεχνολογίας, με σκοπό την γνωριμία των επιμορφούμενων με την πορτογαλική κουλτούρα. Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε η χρήση της τεχνολογίας στη δημιουργία τέχνης και στη μετάδοση μηνυμάτων.

Επίσκεψη στο Πολυτεχνείο της Λισαβόνας στο Institute for Systems and Robotics (ISR) το οποίο διαθέτει πολλά εξειδικευμένα εργαστήρια ρομποτικής τεχνολογίας. Το πρώτο κατά σειρά επίσκεψης, αφορούσε σε ρομποτικές εφαρμογές στην ιατρική και στην βιολογία (το σώμα ως σύστημα), το δεύτερο στην τεχνητή νοημοσύνη και στα mobile robotics και το τρίτο στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση διαγωνισμών ρομποτικής.

Η συμμετοχή του συλλόγου στη συγκεκριμένη εκπαίδευση, συνέβαλε θετικά τόσο στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ανάπτυξης διδακτικών σεναρίων, όσο και στην επικαιροποίηση των γνώσεων ρομποτικής των συμμετεχόντων.

Τα μέλη του συλλόγου έχοντας αναβαθμίσει το επίπεδο της γνώσης τους στην χρήση της ρομποτικής στην εκπαίδευση, ευελπιστούν να μεταφέρουν αυτήν τη γνώση και τις εμπειρίες  τόσο σε συναδέλφους όσο και στους μαθητές τους.