Σεμινάριο Επιμόρφωσης στο Λιβάνειο Γυμνάσιο Καρδαμύλων

Την Τρίτη 20/02/2024 ο Σύλλογος μας  (Σ.Ε.Π. Χίου) σε συνεργασία με το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Χίου πραγματοποίησε σεμινάριο επιμόρφωσης τριών ωρών στο Λιβάνειο Γυμνάσιο Καρδαμύλων με θέμα “Διαχείριση Σχολικών Ιστοτόπων” και επιμορφωτή τον κ.Νικόλαο Παπαδόπουλο.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τόσο μια θεωρητική προσέγγιση στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και χρήση του WordPress ως ΕΛ/ΛΑΚ, αλλά και να δουν σε χρήση τόσο το περιβάλλον διαχεριστή ενός ιστότοπου wordpress όσο το cpanel που προσφέρει η υπηρεσία φιλοξενίας σχολικών ιστοτόπων που παρέχει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Οι επιμορφώσεις θα συνεχιστούν στο 1ο  Εργαστηριακό Κέντρο Χίου.