Νέο Erasmus+ από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου υλοποιεί, για δεύτερη φορά, πρόγραμμα ERASMUS+ KA1 (κωδικός 2018-1-EL01-KA102-047303) με τίτλο:

“Η ρομποτική στην εκπαίδευση”

Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 01-09-2018, αφού πρώτα υποβλήθηκε αίτηση στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) η οποία αξιολογήθηκε θετικά. 

Μέσω του προγράμματος, 20 εκπαιδευτικοί, μέλη του συλλόγου μας, θα  έχουν την ευκαιρία  να επιμορφωθούν και να δημιουργήσουν εκπαιδευτικό υλικό στην ρομποτική χρησιμοποιώντας τις πλατφόρμες Arduino, Raspberry Pi, Lego WeDo και Lego Mindstorms. Έχουν ήδη δημιουργηθεί ομάδες εργασίας και κάθε μία έχει αναλάβει συγκεκριμένο έργο και αντικείμενο. Τελικός σκοπός είναι η δημοσίευση μιας σειράς μαθημάτων ελεύθερα διαθέσιμων μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, η οποία έχει στηθεί και προετοιμάζεται.

Στο τέλος Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη εκπαιδευτική ροή που περιλαμβάνει εκπαίδευση στην πόλη Tartu της Εσθονίας αλλά και παρακολούθηση της έκθεσης Robotex στο Tallinn, ενώ την  άνοιξη του 2019  θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη  εκπαιδευτική ροή που περιλαμβάνει εκπαίδευση στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας.

 

Η εργασία για το πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει. Τα μέλη του Συλλόγου συναντήθηκαν την Τετάρτη 31/10/2018, όπως και κάθε Τετάρτη,  στο 1ο ΕΠΑΛ Χίου, όπου ο συνάδελφος Πολύκαρπος Σκαπινάκης παρουσίασε τις δυνατότητες και τον τρόπο διαχείρισης του Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης Moodle .