Διοικητικό Συμβούλιο 2022-2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, που προέκυψε από τις εκλογές της 26ης Ιουνίου 2022, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 

Πρόεδρος: Σμυρνιούδης Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος: Σκαπινάκης Πολύκαρπος

Γραμματέας: Καραμανής Στυλιανός

Ταμίας: Παπαπαρασκευάς Πάρη

Μέλος: Παπαδόπουλος Νικόλαος

Η θητεία του συγκεκριμένου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 26/06/2024