Διαθέσιμο το μάθημα “Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης  των Η/Υ”

Το μάθημα αυτό δημιουργήθηκε και χρησιμοποιήθηκε για τη διδασκαλία του μαθήματος  Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης  των Η/Υ στα τμήματα Γ τάξης ΕΠΑΛ, Γενικής Παιδείας, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μαθητών ευπαθών ομάδων που υλοποιήθηκαν από την ΠΔΕ  Κρήτης το σχολικό έτος 2020-2021.

Βασίζεται στο βιβλία “Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης  των Η/Υ”  των Κωτσάκη Σταύρο, Μακρυγιάννη Ηλία, Παραδείση Άρτεμη, Ταταράκη Αλεξάνδρα.

Είναι διαθέσιμο το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου που αναφέρεται στη Python:

 1. Βασικά στοιχεία της γλώσσας προγραμματισμού Python
  • Δομή ακολουθίας
  • Εντολή εκχώρησης ή καταχώρησης τιμής
  • Εκχώρηση τιμής σε μια μεταβλητή από το πληκτρολόγιο
  • Εμφάνιση τιμής 
  • Δομή επιλογής 
  • Λογικές εκφράσεις 
  • Δομή επανάληψης 
  • Η δομή επανάληψης while, for 
  • Εύρεση του Μεγαλύτερου ή Μικρότερου από ένα σύνολο αριθμών 
  • Συναρτήσεις 
  • Συναρτήσεις που δημιουργεί ο προγραμματιστής
  • Παράμετροι συναρτήσεων 
  • Λίστες Πίνακες 

Το μάθημα παρέχεται ελεύθερα και δωρεάν από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου .