Διαθέσιμο το μάθημα “Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών”

Το μάθημα αυτό δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους μαθητές της Β’ τάξης  πληροφορικής του 1ου ΕΠΑΛ Χίου στην προετοιμασία τους για το μάθημα Προγραμματισμός Υπολογιστών. Βασίζεται στα βιβλία “Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών” Έκδοση 2η 2017 των Αράπογλου Α., Βραχνός Ε., Κανίδης Ε., Λέκκα Δ., Μακρυγιάννης Π., Μπελεσιώτης Β., Παπαδάκης Σπ., Τζήμας Δ.

Τα  κεφάλαια του βιβλίου είναι   διαθέσιμα :

  • Κεφάλαια 3 Βασικά στοιχεία της γλώσσας.
  • Κεφάλαια 4 Αλγοριθμικές δομές
  • Κεφάλαια 5  Δομές Δεδομένων Ι
  • Κεφάλαια 6  Κλασσικοί αλγόριθμοι Ι
  • Κεφάλαιο 7  Διαχείριση αρχείων. 

Edit 2022: Στο μάθημα  Αρχές Προγραμματισμού  Υπολογιστών  της Β τάξης έχουν προστεθεί 200 ερωτήσεις  από το θέμα 2 της τράπεζας θεμάτων

Φυλλάδια ασκήσεων μαζί με τις λύσεις τους θα μπορούσατε να βρείτε στο αντίστοιχο μάθημα της Γ Λυκείου.  Προτείνεται να χρησιμοποιήσετε τα φυλλάδια 1,2,3 και 4 και ίσως λίγο από τα φυλλάδια 8 και 9.

Το μάθημα παρέχεται ελεύθερα και δωρεάν από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου .